TELEFON:
- dla czytelników: 95 752 10 10
- do administracji: 95 749 77 82
- do księgowości: 95 749 77 83
E-MAIL:
- dla czytelników:
informatorium@biblioteka.kostrzyn.pl
- do administracji:
biuro@biblioteka.kostrzyn.pl

11.10.2016 – relacja / zapowiedź – 18.10.2016

DZIECIĘCY KLUB KSIĄŻKI

„Franklin” - Sharon Jennings zaprasza...